Trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:28/08/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi trả lời câu hỏi sau: Trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói về vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định tại Điều 60 Luật tài nguyên nước 1998 với nội dung như sau:

   - Chính phủ thống nhất quản lý công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước.

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước theo sự phân công của Chính phủ.

   - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, quản lý kết quả điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước.

   - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tại địa phương theosự phân cấp của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ,ngành liên quan.

   Chính phủ quy định cụ thể việc phân công, phân cấp và quản lý kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên nước.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra cơ bản tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tài nguyên nước 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn