Trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam , Tổng công ty Đông Bắc trong quản lý than trôi

Ngày hỏi:03/11/2016

Trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam , Tổng công ty Đông Bắc trong quản lý than trôi được quy định như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em biết than là một mặt hàng khoáng sản đóng vai trò rất quan trong đối với nền kinh tế Việt Nam. Em cũng khá quan tâm tới vấn đề này. Gần đây em có nghe nhiều về than trôi và quản lý than trôi. Cho em hỏi: Trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam , Tổng công ty Đông Bắc trong quản lý than trôi được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Minh Hằng, Tp.HCM.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam , Tổng công ty Đông Bắc trong quản lý than trôi được quy định tại Điều 6 Thông tư 13/2016/TT-BCT quy định quản lý than trôi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   1. Lựa chọn các đơn vị trực thuộc, công ty con có đủ điều kiện, năng lực để giao thực hiện nhiệm vụ thu mua than trôi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

   2. Chỉ đạo đơn vị thu mua (trên cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương nơi đơn vị hoạt động) lựa chọn điểm thu mua và cách thức thu mua than trôi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, đảm bảo thuận tiện cho người thu gom và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

   3. Chỉ đạo đơn vị thu mua tổ chức tốt công tác thu mua; bố trí bãi chứa than tạm; trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đạt tiêu chuẩn theo quy định tại mỗi điểm thu mua để phục vụ việc xác định khối lượng, chất lượng than; thông báo công khai tại các điểm thu mua về phương thức xác định khối lượng, chất lượng than, thời gian định kỳ tổ chức thu mua (05 ngày, 10 ngày, 15 ngày,... một lần tùy theo điều kiện cụ thể).

   4. Công bố công khai giá thu mua than trôi tại các điểm thu mua.

   5. Mở sổ theo dõi than trôi thu mua được; xuất phiếu xác nhận thanh toán than riêng cho than trôi thu mua; thanh toán tiền mua than cho người thu gom bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định, nhưng không chậm quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày mua, bán than. Chi phí mua than trôi, doanh thu tiêu thụ than thu mua từ than trôi được hạch toán vào kết quả kinh doanh của TKV, Tổng công ty Đông Bắc.

   6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ngăn chặn, xử lý nghiêm và triệt để hiện tượng móc nối, tuồn than ra bên ngoài để tiêu thụ dưới danh nghĩa than trôi.

   7. Mỗi năm 2 lần (sáu tháng đầu năm và cả năm) lập báo cáo riêng về tình hình thực hiện công tác thu mua than trôi gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có than trôi, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường (thời hạn gửi báo cáo chậm nhất sau 15 ngày của kỳ báo cáo).

   Nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác thu mua than trôi bao gồm:

   a) Kết quả thực hiện thu mua than trôi theo từng địa bàn của đơn vị thu mua (khối lượng, chất lượng, giá thu mua,...);

   b) Nhận xét, đánh giá tình hình chấp hành các quy định về quản lý than trôi, kiến nghị (nếu có).

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam , Tổng công ty Đông Bắc trong quản lý than trôi, được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn