Trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc phòng ngừa sự cố môi trường

Ngày hỏi:23/03/2021

Sắp tới đây, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc phòng ngừa sự cố môi trường?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phòng ngừa sự cố môi trường như sau:

   - Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra trên địa bàn;

   - Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập, công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

   - Xây dựng và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn