Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về việc quản lý chất thải rắn xây dựng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/07/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về việc quản lý chất thải rắn xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thủy Dung, tôi đang công tác tại UBND, cho tôi hỏi UBND có trách nhiệm gì trong việc quản lý chất thải rắn xây dựng không? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! (0906***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp được quy định tại Điều 15 Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

   a) Thống nhất quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD) và phân công, phân cấp trách nhiệm cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương thực hiện quản lý CTRXD trên địa bàn;

   b) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền có liên quan đến quản lý CTRXD trên địa bàn phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật khác và Thông tư này; phê duyệt phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD theo quy định;

   c) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTRXD trên địa bàn.

   2. Ủy ban nhân dân theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

   a) Giám sát quá trình thu gom, vận chuyển CTRXD trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật hoặc xử lý theo thẩm quyền;

   b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng và cơ sở xử lý CTRXD trên địa bàn quản lý;

   c) Lập danh sách các công trình xây dựng (bao gồm công trình nhà ở phải có giấy phép xây dựng) sẽ phá dỡ, xây dựng trên địa bàn và thông báo công khai để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD. Định kỳ 03 tháng tổng hợp danh mục gửi Sở Xây dựng trước ngày 15 của tháng tiếp theo của kỳ báo cáo để công bố trên website;

   d) Báo cáo công tác quản lý CTRXD trên địa bàn định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi báo cáo về Sở Xây dựng địa phương trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về việc quản lý chất thải rắn xây dựng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 08/2017/TT-BXD.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Ủy ban nhân dân
  Chất thải rắn
  Quản lý
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn