Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày hỏi:24/11/2016

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Huy Tuấn (email: tuan***@gmail.com, sdt: 098364****). Hiện tại tôi đang là cán bộ làm việc ở Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tôi thắc mắc: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được quy định cụ thể tại Điều 46 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010.

   Theo đó, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được quy định như sau:

   1. Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

   2. Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

   3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn