Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc cải tạo, phục hồi đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:08/02/2018

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc cải tạo, phục hồi đối với hoạt động khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Nam, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường trong một số ngành nghề hoạt động sản xuất. Có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc cải tạo, phục hồi đối với hoạt động khai thác khoáng sản được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc cải tạo, phục hồi đối với hoạt động khai thác khoáng sản được tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

   - Thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án, phương án bổ sung thuộc thẩm quyền;

   - Kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý;

   - Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; tình hình quản lý, sử dụng tiền ký quỹ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

   Bên cạnh đó, quỹ bảo vệ môi trường cũng có trách nhiệm trong việc cải tạo, phục hồi đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Cụ thể như sau:

   - Tiếp nhận và xác nhận bằng văn bản về việc ký quỹ của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản;

   - Hoàn trả tiền ký quỹ và lãi suất tiền ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định;

   - Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng tiền ký quỹ;

   - Đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đúng hạn; kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về việc chậm ký quỹ.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc cải tạo, phục hồi đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn