Trách nhiệm Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường trong việc thực hiện kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành

Ngày hỏi:07/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường trong việc thực hiện kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành có trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chương V Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định trách nhiệm Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên môi trường trong việc thực hiện kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành như sau:

   - Quản lý, duy trì và thường xuyên cập nhật Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT. Kiến trúc CPĐT được xây dựng, cập nhật theo các phiên bản khác nhau để đáp ứng yêu cầu phát triển CPĐT của quốc gia theo thực tế và thích ứng với việc áp dụng, triển khai Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT, Kiến trúc CQĐT tại các bộ, ngành, địa phương;

   - Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp tiến độ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tại các địa phương. Xây dựng Đề cương Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT của địa phương phù hợp với Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT, phiên bản 2.0;

   - Xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, nhằm thúc đẩy phát triển, áp dụng Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT, Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT tại địa phương;

   - Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai Kiến trúc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Kiến trúc;

   - Thẩm định về chuyên môn các nhiệm vụ, dự án về CNTT của Bộ được triển khai trong Kiến trúc;

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp các HTTT/CSDL đã triển khai trong Kiến trúc, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp;

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thành phần cốt lõi, quan trọng, dùng chung trong Kiến trúc, cụ thể:

   + Nâng cấp, quản lý hạ tầng CNTT tại các TTDL của Bộ phù hợp với lộ trình triển khai Kiến trúc;

   + Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp của Bộ, kết nối đến nền tảng chia sẻ tích hợp của quốc gia và các tỉnh;

   + Tiếp tục nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ trực tuyến, trong đó có dịch vụ cổng và dịch vụ công của Bộ;

   + Xây dựng các HTTT/CSDL hỗ trợ công tác quản lý hành chính nội bộ;

   + Xây dựng các HTTT/CSDL quốc gia theo phân công của Lãnh đạo Bộ;

   + Xây dựng các HTTT/CSDL quản trị, giám sát hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

   + Các HTTT/CSDL dùng chung khác.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn