Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền là gì?

Ngày hỏi:30/06/2016

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền là gì? Tôi có một vài vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực pháp lý trong lĩnh vực dầu khí mong được các anh chị hỗ trợ giải đáp. Quý anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 13/2011/NĐ-CP thì trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền được quy định như sau:

   a) Thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn đối với các công trình dầu khí trên đất liền trong phạm vi cả nước. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các Quy chuẩn an toàn về phòng cháy, chữa cháy cho các công trình dầu khí trên đất liền. Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an các cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở dầu khí theo quy định hiện hành;

   b) Hướng dẫn việc tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh v.v… công trình dầu khí về công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự theo quy định của pháp luật;

   c) Triển khai ứng phó, giải quyết các tình huống khẩn cấp về an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật.

   Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền được quy định tại Nghị định 13/2011/NĐ-CP an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn