Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền là gì?

Ngày hỏi:22/06/2016

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền là gì? Tôi có một vài vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực pháp lý trong lĩnh vực dầu khí mong được các anh chị hỗ trợ giải đáp. Quý anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 31 Nghị định 13/2011/NĐ-CP thì trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền được quy định như sau:

   a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình dầu khí;

   b) Quản lý, thẩm định và chấp thuận các Báo cáo đánh giá rủi ro của các công trình dầu khí;

   c) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn về công tác bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí;

   d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tổ chức xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, bảo vệ môi trường công trình dầu khí; tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế, thi công, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và quy định việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế trong trường hợp cần thiết.

   Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong công tác bảo đảm an toàn dầu khí trên đất liền được quy định tại Nghị định 13/2011/NĐ-CP an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn