Trách nhiệm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa ở khu vực ven biển

Ngày hỏi:10/12/2019

Tôi được biết mới có quy định về hoạt động quản lý rác thải nhựa đại dương, cho toi hỏi theo quy định này thì trách nhiệm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa ở khu vực ven biển được thực hiện ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 2 Mục II Điều 1 Quyết định 1746/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển như sau:

   - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

   - Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

   - Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn