Trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai được quy định ra sao?

Ngày hỏi:18/09/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 21 Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp xã xác định nội dung các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai;

   - Tổ chức rà soát và điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai 05 năm;

   - Lập kế hoạch thực hiện hằng năm để thực hiện các mục tiêu đề ra của kế hoạch 05 năm;

   - Xác định trách nhiệm cụ thể của các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn