Triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMRT

Ngày hỏi:15/10/2014

Nhiệm vụ của UBND cấp huyện trong triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMRT là gì?(Lê Hồng Mai)

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR, UBND cấp huyện có các nhiệm vụ sau:

   a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP.

   b) Xác nhận danh sách các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có cung ứng DVMTR cho một đối tượng sử dụng cụ thể theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cùng cấp, có xác nhận của UBND cấp xã.

   c) Giao cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp làm đầu mối tổng hợp diện tích rừng chi trả DVMTR toàn huyện; tổ chức nghiệm thu, đánh giá số lượng, chất lượng rừng và xác nhận cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn làm cơ sở thanh toán tiền chi trả DVMTR theo định kỳ; Tổ chức kiểm tra, giám sát các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP.

   d) Thành lập Tổ chức chi trả cấp huyện để tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP và qui định tại khoản 3, Điều 9 Thông tư liên tịch liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT – Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR.

   e) Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn.

   f) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện các quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP, xác nhận danh sách các hộ nhận khoán và hợp đồng khoán giữa các chủ rừng là tổ chức Nhà nước với các hộ nhận khoán để thực hiện chi trả tiền DVMTR.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT