Trình tự làm việc Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MT

Ngày hỏi:04/04/2019

Tôi đang làm việc tại đơn sự sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Anh chị cho tôi hỏi Trình tự làm việc Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MTT được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự làm việc Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MT
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 44 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì trình tự làm việc Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MT như sau:

   - Thư ký Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự trong cuộc họp;

   - Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp;

   - Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, trả lời các câu hỏi của Hội đồng (nếu có);

   - Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá từng thuyết minh nhiệm vụ;

   - Hội đồng thảo luận, các thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá chấm điểm cho các nhiệm vụ bằng phương thức bỏ phiếu kín theo mẫu M71-ĐGTMTX;

   - Thư ký khoa học và thư ký hành chính tổng hợp kết quả theo mẫu M72-BBKPTX;

   - Hội đồng công bố công khai kết quả đánh giá và thông qua biên bản làm việc của Hội đồng theo mẫu M73-BBTMTX;

   - Hội đồng thảo luận thống nhất để kiến nghị xác định kết quả phiên họp với các thông tin cơ bản: Những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; các sản phẩm chính với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng cần phải đạt (nếu có); các điểm cần chỉnh sửa khác trong nội dung thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; dự toán kinh phí của nhiệm vụ, kiến nghị về định mức sử dụng lao động.

   Trên đây là quy định về trình tự làm việc Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KHCN thường xuyên theo chức năng của Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn