Trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/11/2018

Tôi đang tìm hiểu về một số quy định liên quan đến việc bảo vệ, phát triển rừng và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện được quy định tại Khoản 1 Mục II Phần 2 Thông tư 05/2008/TT-BNN hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành với nội dung như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức và chỉ đạo việc lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương; Hạt Kiểm lâm là cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các ban ngành liên quan triển khai xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện.

   - Căn cứ để xây dựng kế hoạch là: thực trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng kỳ kế hoạch trước, báo cáo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các xã và các chủ rừng trong huyện, định hướng kế hoạch cho huyện của cấp tỉnh (nếu có).

   Kế hoạch BV&PTR cấp huyện có các chỉ tiêu về khối lượng và vốn đầu tư, các giải pháp thực hiện và hiệu quả trong việc thu hút nguồn lao động, hiệu quả về môi trường ….

   - Trình và phê duyệt.

   + Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cùng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Hồ sơ gồm:

   ++ Tờ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, nếu UBND huyện chỉ trình riêng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng mà không trình đồng thời với hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của huyện (thực hiện theo mẫu số 04/TTKH của Phụ lục kèm theo Thông tư này);

   ++ Báo cáo và hệ thống bảng biểu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

   + Sau khi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương và tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó.

   Trên đây là nội dung trả lời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 05/2008/TT-BNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn