Trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/11/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được quy định tại Khoản 1 Mục III Phần 2 Thông tư 05/2008/TT-BNN hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành với nội dung như sau:

   - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan trực tiếp chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai việc xây dựng và tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các huyện và các đơn vị chủ rừng trực thuộc cấp tỉnh quản lý.

   - Căn cứ để xây dựng kế hoạch là: thực trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng kỳ kế hoạch trước, báo cáo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các huyện và các chủ rừng trong tỉnh, các đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, dự báo về nhu cầu lâm sản, môi trường, tình hình bảo vệ và phát triển rừng thời gian tới, các Nghị quyết của Đảng và định hướng kế hoạch cho tỉnh của TƯ (nếu có).

   Kế hoạch BV&PTR cấp tỉnh có các chỉ tiêu về khối lượng và vốn đầu tư, các giải pháp thực hiện và hiệu quả trong việc thu hút nguồn lao động, hiệu quả về môi trường …

   - Trình và phê duyệt.

   + Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh (Nếu trùng với dịp báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội chung của tỉnh thì kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được trình đồng thời và lồng ghép trong kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương). Hồ sơ gồm:

   ++ Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh (theo mẫu số 04/TTKH của Phụ lục kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BNN);

   ++ Báo cáo tóm tắt và hệ thống bảng biểu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

   + Sau khi kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và chỉ đạo việc thực hiện.

   Hệ thống chỉ tiêu của kế hoạch BV&PTR hàng năm của tỉnh được cụ thể hóa cho từng huyện và các chủ rừng lớn (các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các lâm trường, công ty lâm nghiệp do cấp tỉnh quản lý); Kế hoạch 05 năm được cụ thể hóa đến từng năm và đến từng huyện trong tỉnh.

   Trên đây là câu trả lời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 05/2008/TT-BNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn