Trình tự nghiệm thu đối với chủ rừng

Ngày hỏi:15/10/2014

Trình tự nghiệm thu đối với chủ rừng là tổ chức nhà nước, các tổ chức không phải là chủ rừng như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Trình tự nghiệm thu được tiến hành theo các bước sau:

   a) Bước 1: Chủ rừng thực hiện nghiệm thu đối với các hộ nhận khoán.

   b) Bước 2: Chủ rừng tổng hợp kết quả nghiệm thu theo mẫu; lập biểu tổng hợp diện tích rừng do chủ rừng tự tổ chức quản lý bảo vệ; gửi cơ quan nghiệm thu trước ngày 31/12 năm kế hoạch.

   c) Bước 3: Cơ quan nghiệm thu thực hiện nghiệm thu, tổng hợp, thông báo kết quả nghiệm thu cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trước ngày 15/02 năm sau năm kế hoạch làm cơ sở thanh toán ủy thác tiền chi trả DVMTR của năm kế hoạch cho chủ rừng và các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

   (trích dẫn Điều 4 Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn