Trình tự nghiệm thu đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân

Ngày hỏi:15/10/2014

Trình tự nghiệm thu đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được thực hiện thế nào?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Kết quả bảo vệ rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn do Hạt Kiểm lâm xác nhận trên cơ sở kết quả kiểm tra, tổng hợp diện tích rừng chi trả DVMTR của UBND cấp xã. Chỉ kiểm tra, nghiệm thu tại hiện trường trong trường hợp cần thiết.

   Các bước tiến hành như sau:

   a) Bước 1: Trước ngày 15/11 năm kế hoạch chủ rừng lập bản tự kê khai kết quả bảo vệ rừng cung ứng DVMTR gửi Trưởng ấp tổng hợp.

   Trưởng ấp công khai bảng tổng hợp danh sách và diện tích rừng chi trả DVMTR của các chủ rừng tại cộng đồng ấp hoặc nơi công cộng thuận tiện để người dân theo dõi.

   Trong trường hợp có kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, Trưởng ấp có trách nhiệm xem xét giải quyết. Trường hợp không giải quyết được, Trưởng ấp có trách nhiệm báo cáo UBND xã giải quyết.

   Trước ngày 30/11, Trưởng ấp gửi bảng tổng hợp danh sách và diện tích rừng chi trả DVMTR của các chủ rừng kèm theo kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (trường hợp không tự giải quyết được) về UBND cấp xã.

   b) Bước 2: Trước ngày 15/12, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp diện tích rừng chi trả DVMTR toàn xã, gửi Hạt Kiểm lâm.

   Trong trường hợp có kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, UBND cấp xã cùng Trưởng ấp có trách nhiệm xem xét giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được, UBND cấp xã chuyển hồ sơ (gồm kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và biên bản xử lý) về Hạt Kiểm lâm giải quyết.

   c) Bước 3: Trước ngày 31/12 Hạt Kiểm lâm tổng hợp diện tích rừng chi trả DVMTR toàn huyện.

   d) Bước 4: Trước ngày 15/02 năm sau năm kế hoạch, Hạt Kiểm lâm hoàn thành việc xác nhận, lập biểu tổng hợp kết quả nghiệm thu bảo vệ rừng chi trả DVMTR, gửi Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh làm cơ sở thanh toán ủy thác tiền chi trả DVMTR của năm kế hoạch.

   Trong trường hợp có kiến nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và trong trường hợp cần thiết khác Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, nghiệm thu.

   (trích dẫn Điều 3 Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn