Trình tự thẩm định và cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/07/2017

Trình tự thẩm định và cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Hà Văn Hoàng, hiện đang là giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học trường Đại học Đà Lạt. Trong quá trình hoạt động chuyên môn, bộ môn tôi phát sinh nhu cầu tiếp nhận nguồn gen mới. Nhưng tôi có nghe phải trải qua quy trình thẩm định và cấp giấy phép thì chúng tôi mới được tiếp nhận nguồn gen. Xin hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự thẩm định và cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen? Vấn đề này quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn 0968***

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự thẩm định và cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen quy định tại Điều 13 Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen cụ thể như sau:

   1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm gửi văn bản cho tổ chức, cá nhân để thông báo về một trong các trường hợp: chấp nhận hồ sơ hợp lệ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối nếu hồ sơ không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị là không quá 60 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản về việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

   2. Tổ chức thẩm định:

   a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu không vì mục đích thương mại;

   b) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ đề nghị tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại. Thành phần Hội đồng thẩm định, gồm: đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tiếp cận nguồn gen và các chuyên gia.

   3. Nội dung thẩm định:

   a) Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Điều 59 Luật đa dạng sinh học;

   b) Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị;

   c) Sự phù hợp của nội dung Hợp đồng với quy định hiện hành của pháp luật;

   d) Việc đánh giá tác động về tiếp cận nguồn gen đối với đa dạng sinh học, kinh tế và xã hội;

   đ) Năng lực thực hiện việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

   4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký; đồng thời nêu rõ lý do.

   5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, chỉ định đơn vị trực thuộc làm cơ quan thường trực thẩm định và quy định cụ thể về nhiệm vụ của cơ quan này.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề trình tự thẩm định và cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 59/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn