Trình tự, thủ tục kiểm tra của cơ quan quản lý đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm tra

Ngày hỏi:06/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi về Trình tự, thủ tục kiểm tra của cơ quan quản lý đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm tra. Trân trọng cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 2 Điều 8 Quyết định 2537/QĐ-BTNMT năm 2018 về Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Trình tự, thủ tục kiểm tra của cơ quan quản lý đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn Lập kế hoạch kiểm tra được quy định như sau:

   Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch kiểm tra nêu rõ mục đích, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra, thời gian kiểm tra trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

   Quyết định kiểm tra và văn bản thông báo kế hoạch kiểm tra phải được gửi đến đơn vị thực hiện nhiệm vụ trước khi kiểm tra 10 ngày làm việc.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn