Trình tự, thủ tục thu hồi rừng, chuyển đổi rừng được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:05/04/2019

Gia đình tôi được giao rừng để phát triển sản xuất. Sắp tới bị thu hồi để mở rộng vùng rừng Quốc gia. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Trình tự, thủ tục thu hồi rừng, chuyển đổi rừng được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục thu hồi rừng, chuyển đổi rừng được thực hiện theo Điều 43 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Trình tự, thủ tục thu hồi rừng, chuyển đổi rừng thống nhất, đồng bộ với trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển đổi đất và thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

   - Trường hợp phải thu hồi rừng theo quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều 22 của Luật Lâm nghiệp, ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, phải căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   - Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quản lý rừng bị thu hồi để giao, cho thuê.

   => Như vậy, theo quy định của pháp luật hiền hành thì việc thu hồi, chuyển đổi rừng được thực hiện như thu hồi đất, chuyển đổi đất theo pháp luật đất đai.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn