Trình tự thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn

Ngày hỏi:23/02/2019

Trình tự thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này. Mong nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn quy định tại Điều 7 Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành, cụ thể như sau:

   Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện cho 02 năm tới theo trình tự sau:

   1. Dự báo nhu cầu phụ tải điện

   Tính toán, dự báo điện năng, công suất cực đại từng tháng và biểu đồ phụ tải điển hình ngày làm việc, ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật của từng tháng, các ngày lễ và ngày có các sự kiện đặc biệt theo quy định tại Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia cho phương án cơ sở và phương án cao.

   2. Dự kiến thủy văn các hồ chứa thủy điện, bao gồm:

   a) Mực nước đầu năm và cuối năm của các hồ chứa thủy điện;

   b) Mực nước cuối mùa kiệt của các hồ chứa thủy điện;

   c) Lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện từng tháng cho 02 năm tới cho phương án tần suất nước về trung bình và phương án tần suất nước về kém.

   3. Xác định giới hạn truyền tải của các đường dây 500kV, 220kV liên kết các hệ thống điện miền theo yêu cầu đảm bảo các giới hạn ổn định hệ thống điện và tiêu chuẩn điện áp vận hành.

   4. Tính toán công suất khả dụng và điện năng khả dụng của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền từng tháng cho 02 năm tới với phương án cơ sở và phương án dự phòng theo trình tự sau:

   a) Tính toán công suất, sản lượng điện phát tối đa của các nhà máy nhiệt điện từng tháng cho 02 năm tới (chưa xét đến các nhà máy thủy điện) căn cứ vào các yếu tố sau:

   - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện;

   - Suất sự cố của các tổ máy phát điện;

   - Giới hạn truyền tải của lưới điện truyền tải được xác định tại khoản 3 Điều này;

   - Các ràng buộc trong các hợp đồng mua bán điện, hợp đồng cung cấp nhiên liệu.

   b) Tính toán cân bằng cung - cầu điện của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền từng tháng cho 02 năm tới theo nguyên tắc tính toán tối ưu vận hành các nhà máy nhiệt điện - thủy điện (không cố định sản lượng điện phát tối đa của các nhà máy nhiệt điện), đảm bảo mục tiêu sử dụng tối ưu nguồn nước và có xét đến các yếu tố sau:

   - Dự báo nhu cầu phụ tải điện được xác định tại khoản 1 Điều này;

   - Suất sự cố của các tổ máy phát điện;

   - Dự kiến thủy văn các hồ chứa thủy điện được xác định tại khoản 2 Điều này;

   - Giới hạn truyền tải của lưới điện truyền tải được xác định tại khoản 3 Điều này;

   - Các ràng buộc trong các hợp đồng mua bán điện, hợp đồng cung cấp nhiên liệu;

   - Cung cấp than, khí cho phát điện;

   - Tiến độ vận hành các công trình nguồn điện, lưới điện mới.

   c) Xác định công suất, sản lượng điện phát của các nhà máy thủy điện từng tháng cho 02 năm tới theo kết quả tính toán cân bằng cung - cầu điện của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền tại điểm b khoản này;

   d) Tính toán công suất khả dụng và điện năng khả dụng của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền là tổng đại số của các đại lượng sau và có xét đến giới hạn truyền tải của lưới điện truyền tải:

   - Công suất, sản lượng điện phát tối đa của các nhà máy nhiệt điện được xác định tại điểm a khoản này;

   - Công suất, sản lượng điện phát của các nhà máy thủy điện được xác định tại điểm c khoản này.

   5. Tính toán công suất dự phòng của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền từng tháng cho 02 năm tới với phương án cơ sở và phương án dự phòng theo công thức sau:

   Pdp = Pkd - Ppt

   Trong đó:

   - Pdp là công suất dự phòng;

   - Pkd là công suất khả dụng;

   - Ppt là công suất phụ tải cực đại dự báo.

   6. Tính toán điện năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền từng tháng cho 02 năm tới với phương án cơ sở và phương án dự phòng theo công thức sau:

   Adp = Akd - Apt

   Trong đó:

   - Adp là điện năng dự phòng;

   - Akd là điện năng khả dụng;

   - Apt là điện năng phụ tải dự báo.

   7. Phối hợp với Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện, Đơn vị phân phối điện và Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải để điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong trường hợp việc tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa dẫn đến vi phạm yêu cầu an ninh cung cấp điện toàn hệ thống.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ thống điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn