Tro xỉ, bùn thải có phải là chất thải nguy hại?

Ngày hỏi:07/11/2016

Theo Danh mục chi tiết của các CTNH và các chất thải có khả năng là CTNH ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015, thì tro xỉ không phải là CTNH, nhưng theo QCVN 02: 2012/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế) thì tro xỉ, bụi, bùn thải và các chất thải rắn khác phát sinh từ quá trình vận hành lò đốt CTRYT có khả năng là CTNH và bắt buộc phải phân định, phân loại theo QCVN 07:2009/BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. Vậy, tro xỉ và bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải rắn y tế nếu lấy mẫu phân tích thì phân tích những thông số ô nhiễm nào tại QCVN 07:2009/BTNMT.

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015, tro xỉ và bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải của lò đốt chất thải y tế là loại chất thải có khả năng là CTNH (mã *), cần phải được lấy mẫu và phân định thành phần nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. Đối với việc lựa chọn tính chất và thành phần nguy hại để phân tích: Theo quy định tại Mục 3.4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại, việc lấy mẫu phân tích trước hết được thực hiện với tính chất nguy hại. Nếu kết quả cho thấy chất thải không có các tính chất dễ cháy, kiềm hoặc axit thì chuyển sang phân tích các thành phần vô cơ. Việc phân tích không nhất thiết phải phân tích tất cả các thành phần vô cơ mà cần căn cứ vào đặc điểm nguồn thải, tính chất nguyên vật liệu, nhiên liệu, quá trình sản xuất ... để phân tích. Trường hợp xác định không có các thành phần vô cơ vượt ngưỡng thì mới tiến hành phân tích các thành phần hữu cơ. Do vậy, đối với bụi và tro xỉ lò đốt, trường hợp đã xác định được các thành phần hữu cơ đã bị tiêu hủy hoàn toàn trong quá trình đốt thì chỉ cần phân tích các tính chất và thành phần vô cơ theo quy định để phân định chất thải nguy hại. Riêng đối với bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý khí thải của lò đốt chất thải thì cần xem xét phân tích thêm các thông số hữu cơ có thể có trong bùn thải để xác định cho phù hợp.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn