Trường hợp nào chủ rừng chết vẫn không bị thu hồi rừng?

Ngày hỏi:14/11/2020

Tôi muốn biết, pháp luật có quy định trường hợp nào chủ rừng là cá nhân chết mà không bị thu hồi rừng hay không? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1e Điều 22 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định trường hợp thu hồi rừng như sau:

   - ..............

   - Rừng được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà không được gia hạn;

   - Rừng được giao, được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng;

   - Chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, nếu chủ rừng là cá nhân chết khi có người thừa kế thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng mà không bị thu hồi rừng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn