Ủy thác tiền chi trả DVMRT

Ngày hỏi:15/10/2014

Khi ủy thác tiền chi trả DVMRT, cơ quan nào sẽ tiếp nhận tiền ủy thác?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • a) Trường hợp bên sử dụng DVMTR, sử dụng dịch vụ từ những khu rừng nằm trong phạm vi hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tiền ủy thác chi trả DVMTR được chuyển về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đó.

   b) Trường hợp bên sử dụng DVMTR, sử dụng DVMTR từ những khu rừng nằm trong phạm vi hành chính từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì tiền ủy thác chi trả DVMTR được chuyển về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương).

   Sau khi nhận ủy thác tiền chi trả DVMTR của đối tượng sử dụng DVMTR (từ những khu rừng nằm trong phạm vi hành chính từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), Quỹ Trung ương sẽ điều phối tiền ủy thác của đối tượng sử dụng DVMTR cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh có rừng cung ứng DVMTR trên cơ sở phân chia theo lưu vực và tỷ lệ diện tích rừng tham gia cung ứng DVMTR của các tỉnh.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn