Vận chuyển khoáng sản trái phép, xử phạt thế nào?

Ngày hỏi:10/06/2014
Trước đây theo Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, thì hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không có nguồn gốc hợp pháp bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Kể từ ngày 15/12/2013, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành đã thay thế Nghị định số 77/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2004/NĐ-CP, tuy nhiên, Nghị định lại không có quy định về mức xử phạt hành chính đối với hành vi vận chuyển trái phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Linh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có biện pháp tháo gỡ.

  Nội dung này được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tư vấn như sau:

  • Luật Khoáng sản năm 2010 quy định "khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí, tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ". Theo đó, sau khi được khai thác, khoáng sản trở thành một loại hàng hóa, nên việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về khoáng sản.

   Vì vậy, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đã quy định "Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản không quy định tại Nghị định này thì được áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước có liên quan để xử phạt".

   Qua nghiên cứu, việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản là hoạt động thương mại, do vậy việc quản lý hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại và quản lý thị trường.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn