Về việc thu phí nước thải công nghiệp

Ngày hỏi:26/12/2014
Trước đây trạm nghiền Cam Ranh(công ty CP vicem hà tiên 1) nộp phí nước thải theo phí nước thải sinh hoạt theo hóa đơn tiền nước. Nhưng theo Nghị định số 25/2013 và thông tư 63/2013 thì công ty thuộc đối tượng nộp phí nước thải công nghiệp với công suất dưới 30m3/ngày đêm. Vậy công ty cần làm những thủ tục nào để nộp phí và cách thức nộp phí như thế nào?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 và Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 15/5/2013 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (sau đây gọi là Thông tư số 63): Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 63 là đối tượng phải thực hiện đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, trường hợp lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 30m3/ ngày đêm việc nộp phí theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 63 được thực hiện một lần cho cả năm theo Thông báo của Chi cục bảo vệ môi trường, thời hạn nộp phí không muộn hơn ngày 31 tháng 3 hàng năm.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phí nước thải công nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn