Việc cập nhật, sao lưu và phục hồi phần mềm hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường

Ngày hỏi:10/03/2020

Anh An, sinh sống tại Hải Dương có thắc mắc cần hỗ trợ như sau: "Ban biên tập cho tôi hỏi rằng: Hiện nay, để cập nhật, sao lưu và phục hồi phần mềm hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải thực hiện như thế nào? Cảm ơn."

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6,7,8 Điều 11 Thông tư 20/2019/TT-BTNMT có quy định về việc cập nhật, sao lưu và phục hồi phần mềm hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:

   - Cập nhật

   + Các bước thực hiện:

   Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan;

   Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết;

   Tiền hành cập nhật dịch vụ;

   Kiểm tra vận hành sau cập nhật.

   + Sản phẩm

   Báo cáo nâng cấp hệ thống (theo mẫu VH.07).

   - Sao lưu

   + Các bước thực hiện:

   Lập kế hoạch phương án sao lưu.

   Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu.

   Thực hiện sao lưu.

   Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu.

   + Sản phẩm

   Báo cáo sao lưu (theo mẫu VH.11).

   - Phục hồi

   + Các bước thực hiện:

   Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu;

   Kiểm tra hệ thống;

   Thực hiện phục hồi;

   Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi.

   + Sản phẩm

   Báo cáo phục hồi hệ thống (theo mẫu VH.06).

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn