Việc đăng tải Chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?

Ngày hỏi:02/07/2017

Việc đăng tải Chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Phương hằng, hiện đang là giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học trường Đại học Tây Nguyên. Trong quá trình hợp tác nghiên cứu với tổ chức chuyên môn nước ngoài, đơn vị chúng tôi nhận được lời mời hợp tác nghiên cứu cùng Học viện Công nghệ Massachusetts. Hiện tại, chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của pháp luật. Nhưng có một vấn đề tôi chưa rõ khi được đại diện phía Massachusetts đề cập đó là vấn đề chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Xin hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật việc đăng tải Chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật? Vấn đề này quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn. (Phương Hằng - 0976***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đăng tải Chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích được quy định tại Điều 24 Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen cụ thể như sau:

   1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản hoặc quyết định về việc xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen, cấp, gia hạn hoặc thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gửi 01 bản chính của các văn bản, quyết định này đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

   2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn hoặc thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải để công bố, hủy Chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và các vấn đề liên quan trên Cổng trao đổi thông tin quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích của Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học theo quy định tại Nghị định thư Nagoya.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc đăng tải Chứng nhận tuân thủ quốc tế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 59/2017/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn