Việc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Các bản tin về dự báo, cảnh báo thời tiết trong thời hạn dài có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp bởi đặc điểm của ngành này phị thuộc khá nhiều vào thời tiết. Tuy nhiên, các bản tin về thời tiết không phải lúc nào cũng tốt. Vậy, cho tôi hỏi: Việc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài được quy định tại Khoản 8 Điều 10 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với nội dung như sau:

   - Nội dung đánh giá

   + Đánh giá việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định của Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài;

   + Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời việc cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài theo quy định;

   + Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thông qua so sánh các yếu tố, hiện tượng dự báo với quan trắc thực tế theo các quy định về đánh giá dự báo.

   - Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định chi tiết về phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá đối với bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia.

   - Các tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia phải tuân thủ các quy định hiện hành về đánh giá chất lượng dự báo.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn