Việc gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/07/2017

Việc gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Vũ Khoan, hiện đang là giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học trường Đại học Vinh. Trong quá trình hoạt động chuyên môn, bộ môn tôi phát sinh nhu cầu tiếp nhận nguồn gen mới. Nhưng hiện nay, giấy phép của chúng tôi về tiếp cận nguồn gen sắp hết hạn. Xin hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật việc gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen được quy định như thế nào? Vấn đề này quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn. (Đại Nghĩa - 0976***)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen được quy định tại Điều 17 Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen cụ thể như sau:

   1. 02 tháng trước khi Giấy phép tiếp cận nguồn gen hết thời hạn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động tiếp cận nguồn gen phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen (sau đây gọi là hồ sơ đề nghị gia hạn) tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp phép theo một trong các cách sau: nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi qua đường bưu điện.

   2. Hồ sơ đề nghị gia hạn, bao gồm:

   a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

   b) Báo cáo tình hình thực hiện tiếp cận và sử dụng nguồn gen đến thời điểm đề nghị gia hạn theo phạm vi hoạt động tại Giấy phép tiếp cận nguồn gen đã được cấp và nội dung Hợp đồng đã ký giữa các bên;

   c) Bản sao Giấy phép tiếp cận nguồn gen đã được cấp;

   d) Bản sao Hợp đồng đã ký giữa Bên tiếp cận và Bên cung cấp;

   đ) Văn bản của Bên cung cấp chấp thuận về việc tiếp tục thực hiện các hoạt động tiếp cận nguồn gen giữa hai bên.

   3. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp phép có trách nhiệm xem xét gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Quyết định gia hạn được lập theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   4. Thời gian gia hạn của Giấy phép tiếp cận nguồn gen được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

   5. Tổ chức, cá nhân gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen có trách nhiệm nộp phí gia hạn theo quy định.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 59/2017/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn