Việc giảm thiểu hậu quả phi phóng xạ của sự cố và công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đuợc quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/10/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi các câu hỏi sau: Việc giảm thiểu hậu quả phi phóng xạ của sự cố và công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đuợc quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc giảm thiểu hậu quả phi phóng xạ của sự cố và công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đuợc quy định tại Điều 15 Thông tư 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành với nội dung như sau:

   Ban chỉ huy cấp tỉnh và cấp quốc gia có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng cho việc:

   - Có luận cứ và biện pháp tối ưu để thực hiện các mức can thiệp trong việc quản lý lương thực, thực phẩm và biện pháp phòng ngừa lâu dài.

   - Xem xét các tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lâu dài tới phúc lợi xã hội và ảnh hưởng khác.

   - Sẵn sàng tư vấn cho công chúng.

   - Kịp thời giải thích về các rủi ro sức khỏe và tư vấn cho công chúng về các hành động bảo vệ cần thực hiện và các hành động cần tránh thực hiện để giảm thiểu hậu quả do sự cố gây ra.

   - Ngăn chặn kịp thời các hành động quá khích.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc giảm thiểu hậu quả phi phóng xạ của sự cố và công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn