Việc khoanh định Vùng hạn chế 1 trong hạn chế khai thác nước dưới đất

Ngày hỏi:09/01/2019

Theo tôi được biết nguồn nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế. Nhà nước có những chính sách để bảo vệ và khai thác nước tiết kiệm. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc khoanh định Vùng hạn chế 1 trong hạn chế khai thác nước dưới đất được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc khoanh định Vùng hạn chế 1 trong hạn chế khai thác nước dưới đất
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 167/2018/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 10/02/2019, quy định Việc khoanh định Vùng hạn chế 1 được thực hiện đối với các khu vực sau đây:

   - Khu vực đã từng xảy ra sự cố sụt, lún đất, biến dạng địa hình (sau đây gọi tắt là khu vực sụt, lún);

   - Khu vực có biên mặn, có hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) từ 1.500 mg/l trở lên;

   - Khu vực có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung theo quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường;

   - Khu vực có giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và sinh vật mà chưa có giải pháp công nghệ để xử lý để bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt;

   - Khu vực có nghĩa trang tập trung hoặc các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất khác do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.

   Trên đây là quy định về việc khoanh định Vùng hạn chế 1 trong hạn chế khai thác nước dưới đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn