Việc lập chiến lược khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc và căn cứ nào?

Ngày hỏi:11/01/2019

Việc lập chiến lược khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc và căn cứ nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu?

Email: oanhji***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Khoáng sản 2010 thì việc lập chiến lược khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc và căn cứ sau đây:

   - Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch tổng thể quốc gia; (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Bảo đảm nhu cầu về khoáng sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội; khai thác, sử dụng tiết kiệm khoáng sản, chống lãng phí;

   - Nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng khoáng sản trong nước và khả năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội;

   - Kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã thực hiện; tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến khoáng sản.

   Trên đây là nội dung quy định về các nguyên tắc và căn cứ phải được đảm bảo khi lập chiến lược khoáng sản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Khoáng sản 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn