Việc lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước
Ngày hỏi:28/08/2018

Cho tôi hỏi: Việc lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói về vấn đề này hay không?

Mong mọi người giúp tôi trả lời câu hỏi trên.

Chân thành cảm ơn!

Thế Ngọc - Bình Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định tại Điều 59 Luật tài nguyên nước 1998 với nội dung như sau:

   - Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình quan trọng quốc gia về tài nguyên nước.

   - Chính phủ phê duyệt danh mục, quy hoạch các lưu vực sông lớn và các dự án công trình quan trọng về tài nguyên nước.

   - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt các quy hoạch lưu vực sông, quy hoạch hệ thống công trình thủy lợi theo sự uỷ quyền của Chính phủ.

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ vào quy hoạch về tài nguyên nước phê duyệt các dự án công trình về tài nguyên nước theo sự uỷ quyền và phân cấp của Chính phủ.

   - Chính phủ quy định việc uỷ quyền và phân cấp phê duyệt các quy hoạch, dự án công trình quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 59 Luật tài nguyên nước 1998.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tài nguyên nước 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn