Việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/11/2018

Mọi người hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại Khoản 2 Mục III Thông tư 05/2008/TT-BNN hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành với nội dung như sau:

   - Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh được làm thành bốn (04) bộ lưu trữ tại:

   + Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Lâm nghiệp): một (01) bộ;

   + Ủy ban nhân dân tỉnh: một (01) bộ;

   + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai (02) bộ: 01 bộ tại Chi cục Lâm nghiệp, 01 bộ tại Chi cục Kiểm lâm (đối với tỉnh có Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm riêng).

   - Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện được làm thành (03) bộ lưu trữ tại:

   + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: một (01) bộ;

   + Ủy ban nhân dân huyện: một (01) bộ;

   + Hạt Kiểm lâm huyện: một (01) bộ.

   - Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của xã được làm thành ba (03) bộ lưu trữ tại:

   + Hạt kiểm lâm huyện: một (01) bộ;

   + Ủy ban nhân dân xã: một (01) bộ và một (01) bộ giao Kiểm lâm địa bàn.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 05/2008/TT-BNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn