Việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước
Ngày hỏi:28/08/2018

Để bảo vệ tốt hơn nguồn tài nguyên nước thì cần phải có nhũng biện pháp nhằm phổ biến về tầm quan trọng của tài nguyên này đối với đời sống con người. Vậy cho tôi hỏi: Việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói về vấn đề này hay không? Mong sớm nhận đuợc sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước được quy định tại Điều 5 Luật tài nguyên nước 2012 với nội dung như sau:

   - Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

   - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước; giám sát việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tài nguyên nước 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn