Việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước
Ngày hỏi:28/08/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này hay không? Mong sớm nhận đuợc sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013 được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Tài nguyên nước 1998 với nội dung như sau:

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thi hành pháp luật về tài nguyên nước.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc phổ biến, giáo dục về tài nguyên nước trước ngày 01/01/2013. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tài nguyên nước 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn