Việc thăng hạng chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III được quy định ra sao?

Ngày hỏi:04/11/2019

Liên quan đến việc thăng hạng viên chức ngành Tài nguyên Môi trường. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thăng hạng chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thăng hạng chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

   Viên chức thăng hạng từ chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV lên chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV như sau:

   - Đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ cao đẳng trở lên phải có thời gian công tác giữ chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm;

   - Đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ trung cấp phải có thời gian công tác giữ chức danh điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV tối thiểu đủ 03 (ba) năm.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn