Việc thảo luận dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa, thời hạn dài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/08/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Việc thảo luận dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa, thời hạn dài được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Tuyết Kha - Vĩnh Long

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thảo luận dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa, thời hạn dài được quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với nội dung như sau:

   - Nội dung thảo luận

   + Phân tích, đánh giá độ tin cậy của các kết quả dự báo bằng các phương án khác nhau được sử dụng trong các bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất;

   + Tổng hợp các kết quả dự báo ban đầu từ các phương án khác nhau và nhận định của các dự báo viên;

   + Người chịu trách nhiệm ra bản tin lựa chọn kết quả dự báo cuối cùng có độ tin cậy cao nhất.

   - Thời gian thảo luận

   + Hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia

   ++ Thảo luận dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa được thực hiện ít nhất 01 lần trước khi ban hành bản tin vào 10 giờ 30.

   ++ Thảo luận dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài được thực hiện trước khi ban hành bản tin ít nhất 01 ngày.

   + Tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia có trách nhiệm quy định thời gian thảo luận dự báo, cảnh báo.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc thảo luận dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa, thời hạn dài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn