Việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn được quy định ra sao?

Ngày hỏi:27/08/2018

Tôi đang tìm hiểu về việc dự báo hải văn và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, mọi người cho tôi hỏi: Việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn được quy định ra sao? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận đuợc sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với nội dung như sau:

   - Theo dõi các thông tin dự báo thời tiết biển (gió mùa, bão, áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, hình thế thời tiết có khả năng gây nước dâng dị thường và sóng lớn, dông, lốc, vòi rồng);

   - Dữ liệu trường gió, khí áp dự báo từ mô hình dự báo số trị;

   - Thu thập số liệu quan trắc gió, khí áp, sóng, mực nước, dòng chảy (nếu có) tại các trạm khí tượng hải văn trong khu vực dự báo;

   - Số liệu quan trắc sóng, dòng chảy biển tại trạm phao, ra đa biển trong khu vực dự báo (nếu có);

   - Số liệu quan trắc sóng tại các tàu biển đang hoạt động trong khu vực dự báo (nếu có);

   - Số liệu dự báo sóng, dòng chảy từ các Trung tâm dự báo khác trong và ngoài nước;

   - Số liệu dự báo thủy triều tại khu vực dự báo;

   - Chuẩn bị dữ liệu tại các biên lỏng, biên cửa sông cho các mô hình dự báo;

   - Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn