Việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói về vấn đề này hay không?

Mong mọi người sẽ trả lời giúp tôi những câu hỏi này.

Xin cảm ơn!

Hoàng Phong - Đồng Nai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với nội dung như sau:

   - Dữ liệu mưa, mực nước, lưu lượng của các trạm khí tượng thủy văn tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc;

   - Dữ liệu vận hành (mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng ra) của các hồ thủy điện, hồ thủy lợi tại khu vực dự báo theo các giờ quan trắc;

   - Dữ liệu khí tượng, thủy văn quốc tế liên quan tới khu vực dự báo (nếu có) theo các giờ quan trắc;

   - Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập và bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa số liệu.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu để dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn