Việc thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/08/2018

Gần đây tôi rất có hứng thú tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc cảnh báo, dự báo thời tiết và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp giúp tôi. Cụ thể, mọi người cho tôi hỏi: Việc thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài được quy định như thế nào? (Hoàng Phong - Đồng Nai)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với nội dung như sau:

   - Các phương án thường được sử dụng trong dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài bao gồm:

   + Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp thống kê: Phương pháp tương quan và hồi quy tuyến tính; phương pháp tương tự hoàn lưu; phương pháp tương quan ENSO; phương pháp biến trình;

   + Phương án dựa trên cơ sở phương pháp dự báo số trị;

   + Phương án dựa trên cơ sở các phương pháp khác (nếu có).

   - Các phương án dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài được sử dụng tại hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia do Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định.

   - Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia tự quy định việc sử dụng các phương án dự báo, cảnh báo cho phù hợp.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn