Việc tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:28/08/2018

Nếu có sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên nước thì việc tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Thanh Phong - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước được quy định tại Điều 13 Luật tài nguyên nước 2012 với nội dung như sau:

   - Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:

   + Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước của cả nước;

   + Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   + Lập, công bố báo cáo tài nguyên nước quốc gia định kỳ 05 năm một lần, báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước hằng năm.

   - Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, lập báo cáo tình hình sử dụng nước của ngành, lĩnh vực và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên phạm vi địa bàn theo phân cấp của Chính phủ và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

   - Việc thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên nước phải do đơn vị có đủ điều kiện về năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Chính phủ quy định cụ thể việc điều tra cơ bản tài nguyên nước.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tài nguyên nước 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn