Việc xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/08/2018

Tôi đang là dự báo viên thời tiết. Gần đây, trong công việc tôi có thắc mắc nhưng không biết phải giải quyết thế nào nên muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Việc xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với nội dung như sau:

   - Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn

   + Tiêu đề bản tin;

   + Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

   + Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.

   - Nội dung bản tin phân tích xu thế thời tiết

   + Tiêu đề bản tin;

   + Nội dung bản tin phân tích xu thế thời tiết được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

   + Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.

   - Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền

   + Tiêu đề bản tin;

   + Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

   + Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.

   - Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên biển

   + Tiêu đề bản tin;

   + Nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trên biển được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

   + Thời gian ban hành bản tin, tên người xây dựng bản tin và người soát bản tin; thời gian ban hành bản tin tiếp theo.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn