Việc xếp loại tài liệu đánh giá chất lượng tài liệu hải văn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/05/2020

Việc xếp loại tài liệu đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước được quy định như thế nào tại Thông tư mới? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 15/06/2020) quy định việc xếp loại tài liệu đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước, cụ thể như sau:

   Chất lượng tài liệu là giá trị “điểm đạt” và được xếp loại theo bảng như sau:

   STT

   Điểm đạt

   Xếp loại

   1

   Đạt từ 85,0 đến 100

   Tốt

   2

   Đạt từ 70,0 đến dưới 85,0

   Khá

   3

   Đạt từ 50,0 đến dưới 70,0

   Trung bình

   4

   Đạt dưới 50,0

   Kém

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn