Xả thải nước ra môi trường không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ có phải xin giấy phép xả thải không?

Ngày hỏi:21/05/2020

Cho mình hỏi về giấy phép xả thải, nhà máy xả nước thải 80m3/ngày/đêm và không có chứa hoá chất độc hại, phóng xạ. Nhà máy có xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy, đã test nước thải đạt tiêu chuẩn đầu ra. Vậy nhà máy có cần giấy phép xả thải không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xả thải nước ra môi trường không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ có phải xin giấy phép xả thải không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước, có quy định về các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước quy định tại Khoản 5 Điều 37 của Luật tài nguyên nước bao gồm:

   - Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;

   - Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;

   - Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;

   - Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì nhà máy của bạn phải xin giấy phép xả thải bởi nhà máy bạn không thuộc các trường hợp được miễn xin giấy phép xả thải vào nguồn nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn