Xác định phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải công nghiệp

Ngày hỏi:23/06/2020

Theo quy định mới nhất thì phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải công nghiệp được xác định như thế nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 53/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định về số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải công nghiệp như sau:

   - Cơ sở có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 20 m3/ngày, số phí phải nộp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

   - Cơ sở có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20 m3/ngày trở lên, số phí phải nộp hàng quý tính theo công thức sau: Fq = (f/4) + Cq.

   Trong đó:

   - Fq là số phí phải nộp trong quý (đồng).

   - f là phí cố định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

   - Cq là số phí biến đổi (tổng số phí phải nộp của các thông số ô nhiễm có trong nước thải) phải nộp trong quý.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn