Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo công tác quản lý chất thải y tế

Ngày hỏi:30/11/2018

Những năm qua, ngành y tế đã có sự quan tâm đến công tác quản lý, xử lý rác thải y tế nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cả cộng đồng dân cư. Trong đó, giữa các cơ sở y tế và cơ quan quản lý đã có sự trao đổi trong công tác này. Nhưng có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ, mong nhận phản hồi. Cụ thể: Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo công tác quản lý chất thải y tế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo công tác quản lý chất thải y tế quy định tại Tiểu mục 5 Mục 1 Quyết định 277/QĐ-BYT năm 2013 Quy trình thanh tra về Quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ vào nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì cùng các thành viên trong Đoàn xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

   - Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi cho đối tượng thanh tra (kèm theo đề cương yêu cầu báo cáo) ít nhất 5 ngày trước khi công bố quyết định thanh tra, trong văn bản phải quy định rõ cách thức báo cáo, thời gian nộp báo cáo.

   - Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo phải nêu rõ: Tên cơ sở, địa chỉ; Giấy phép hoạt động của các cơ sở y tế; Diện tích của cơ sở; Số khoa, phòng hiện có; Số giường bệnh (Chỉ tiêu, Thực kê, Số lượng bệnh nhân trong năm trước); Giấy đăng ký chủ nguồn thải; Đề án bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở (tùy theo từng đối tượng).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn