Xây dựng nghĩa trang có phải báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Ngày hỏi:12/11/2020

UBND huyện có dự án xây dựng nghĩa trang, không rõ khi xây dựng nghĩa trang có phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hay không? Nhờ tư vấn giùm tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về danh mực dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

   STT

   Dự án

   Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

   Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

   Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   Nhóm các dự án về xây dựng

   11

   Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng

   Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nghĩa trang

   Tất cả đối với cơ sở hỏa táng

   Không

   Có diện tích dưới 10 ha đối với nghĩa trang

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở hỏa táng

   Như vậy, dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang có diện tích từ 10 ha trở lên thì phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

   Vì bạn cung cấp thông tin chưa cụ thể về diện tích dự án xây dựng nghĩa trang cho nên bạn căn cứ vào quy định nêu trên để xác định dự án có phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hay không.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá tác động môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT