Xây dựng nội dung chủ yếu của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Ngày hỏi:09/05/2019

Tôi hiện đang tìm hiểu về việc quản lý tài nguyên vùng bờ để phục vụ cho nhu cầu công việc. Liên quan tới vấn đề này Ban tư vấn cho tôi hỏi xây dựng nội dung chủ yếu của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Thảo Trang - trang*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng nội dung chủ yếu của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được quy định tại Điều 13 Thông tư 49/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

   Nội dung chủ yếu của chương trình bao gồm các nhóm giải pháp, nhiệm vụ và nguồn lực để thực hiện chương trình.

   1. Các nhóm nhiệm vụ được cụ thể hóa thành các dự án, đề án, đề tài và các hoạt động khác theo lộ trình thời gian và phù hợp với nguồn lực thực tế nhằm thực hiện mục tiêu của chương trình.

   2. Các nhóm giải pháp để thực hiện chương trình bao gồm:

   a) Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách;

   b) Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực quản lý nhà nước;

   c) Nhóm giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và các bên liên quan về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ;

   d) Nhóm giải pháp về tài chính;

   đ) Nhóm giải pháp về các công cụ kỹ thuật hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ;

   e) Nhóm giải pháp về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý;

   g) Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học, công nghệ.

   3. Nguồn lực để thực hiện chương trình

   a) Nguồn nhân lực bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trong việc lập và thực hiện chương trình;

   b) Nguồn tài chính bao gồm nguồn vốn từ ngân sách địa phương; các nguồn đầu tư khác thông qua các chương trình, dự án hợp tác quốc tế song phương và đa phương; các nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

   Trên đây là tư vấn về xây dựng nội dung chủ yếu của chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 49/2017/TT-BTNMT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn